VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės  patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu. Šis Aprašas taikomas visoms Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1711_Dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo.docx (2)

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1436

Pažyma dėl darželio nelankymo