Naujienos

Lopšelis-darželis „Gilužis“ pirmus metus dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos organizuojamame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“.

2020 m. vasario 19-21 d. įstaigoje įgyvendintas Lietuvos Mažųjų žaidynių I etapo festivalis, kuriame dalyvavo 224 bendruomenės nariai: 187 įstaigos vaikai, 14 tėvelių bei 23 pedagogai.

Mažųjų žaidynių organizatoriai įstaigoje: plaukimo instruktorė Daiva Naudužaitė, neformaliojo ugdymo pedagogas fiziniam lavinimui Algimantas Žvinklys, meninio ugdymo pedagogė Daina Pyragienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Julita Narušienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Erika Šimkonytė, kimokyklinio ugdymo pedagogė Audronė Lazauskienė.