VIZIJA

Lopšelis-darželis – veiksminga ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, daranti didžiulį poveikį kokybiškai vaiko ugdymosi raidai ir vaiko ugdymosi rezultatams – tai vieta ankstyvajai, ikimokyklinei ir priešmokyklinei brandai pasiekti.

MISIJA

Siūlome kokybišką, efektyvų, prieinamą, nuoseklų, vientisą vaikų ugdymą bei priežiūrą nuo 1,5 iki 7 metų, tenkiname šeimos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) poreikius, suteikiame švietimo pagalbą šeimai, stipriname ir saugome emocinę ir fizinę vaiko sveikatą.

 

FILOSOFIJA

Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi.