Mūsų vizija – vaiko sveikatą, individualumą ir kūrybiškumą puoselėjanti ugdymo įstaiga, kurioje gera ugdyti(is) ir dirbti, kurioje kiekvienas yra gerbiamas, svarbus, saugus, tobulėjantis bei atviras kaitai.

Mūsų misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, orientuotas į vaiko sveikatos, saviraiškos ir kūrybiškumo stiprinimą. Sukurti aplinką, kurioje tiek ugdytinis, tiek darbuotojas jaustųsi svarbus, gerbiamas ir saugus, kurioje yra palankios sąlygos tobulėti bei patirti.

Mūsų vertybės:

SVEIKATA – būk sveikas ir laimingas!

PASITIKĖJIMAS – tikiu tavimi, tu gali!

PAGARBA – gerbiu save ir šalia esantį.

TOBULĖJIMAS – siekiu žinoti, keistis, mokytis ir mokyti.

BENDRADARBIAVIMAS – padėsiu tau, siekime bendrų tikslų kartu.