VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ 2023-2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2022 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2022 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS