VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ 2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ DIREKTORĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ DIREKTORĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2019 M. DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA 

2019 m. DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2020 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS