ASMENŲ LANKYMOSI ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE,,GILUŽIS“ PLANAS 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GILUŽIS NUOSTATAI

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ 2023-2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VILNIAUS_LOPŠELIO-DARŽELIO_GILUŽIS_ELEKTRONINIO_DIENYNO_TVARKYMO_NUOSTATAI

2023 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2023 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2022 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2022 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA