VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ 2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ DIREKTORĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ DIREKTORĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2019 M. DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA 

2019 m. DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2020 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2021 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA, VERTINIMO IŠVADOS