Lopšelis-darželis „Gilužis“ įsikūręs Pilaitėje – gyvybingame mikrorajone, kuriame daug jaunų šeimų, veiklių ir aktyvių žmonių, gamtos, jaukumo ir dinamikos.  Nedideliu atstumu nuo įstaigos žaliuoja miškai, yra ežerai, upelis, piliakalnis, vandens malūnas, kūrybinės dirbtuvės, biblioteka. Pagal galimybę stengiamės, kad mūsų ugdytiniai daugiau laiko praleistų gamtoje bei kitose netoli darželio esančiose erdvėse.

Įstaigoje daug dėmesio skiriama vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, fizinės sveikatos, emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymui. Siekiant, kad ugdomi vaikai įgytų daugiau socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, skatinant jų pozityvų elgesį bei siekiant geresnės emocinės savijautos, įstaigoje įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“ ir ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochi“. Atsižvelgiant į įstaigos savitumą – sveikatingumo kryptį, darželis vykdo bei dalyvauja įvairiuose sveikatinimo ir fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose, iniciatyvose, žaidynėse, akcijose. Pažymėtina, kad nuo 2003 m. lopšelis-darželis „Gilužis“ įtrauktas į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, aktyviai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“.

Sveikatingumo kryptį įgyvendinti padeda ir darželyje veikiantis uždaras baseinas, kaip ypatinga ir efektyvi sveikatą stiprinanti priemonė. Veiklas baseine organizuoja profesionali plaukimo instruktorė, kūno kultūros užsiėmimus veda kompetentingi fizinio ugdymo mokytojai, o į kasdienį ugdomąjį procesą fizinę sveikatą stiprinančias veiklas integruoja ir grupėse dirbantys pedagogai.

Lopšelyje-darželyje „Gilužis“ dirba aukštos kvalifikacijos, patyrę pedagogai, kurie visapusiškai parengia vaikus mokyklai.