Direktorė 

Ona Šedbarienė

Tel: (8 5) 230 7630, el.paštas – rastine@giluzis.vilnius.lm.lt

 

L. e. direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas 

Milda Litvincevienė

Tel: (8 5) 230 7630, el.paštas – rastine@giluzis.vilnius.lm.lt

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Angelė Švedienė

Tel.(8 5) 230 7630, el.paštas – rastine@giluzis.vilnius.lm.lt