Lopšelis-darželis „Gilužis“ yra Lietuvos Respublikos švietimo sistemos sudedamoji dalis bei Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo tiekėjų tinklo dalis, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, įstaigos nuostatais bei įstaigos metiniu veiklos planu.

Darželį lanko 334 vaikai.

Lopšelyje-darželyje veikia 16 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 9 ikimokyklinio amžiaus, 4 priešmokyklinio amžiaus grupės. Įstaigoje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. Vienos grupės filialas įsikūręs adresu –  Pajautos g. 5, Vilnius, nuo 2018 m. spalio 1 d. atsidarė antras trijų grupių filialas adresu  – Įsruties g. 30, Vilnius. Įstaigą lanko 334 įvairių tautybių, mišrių šeimų vaikai. Su jais dirba 35 pedagogai, turintys didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui.

Siekiant stiprinti ugdytinių sveikatą, skatinti jų domėjimąsi sveikata, kūno priežiūra ir grūdinimusi, ugdyti fizines savybes, mokyti vaikus plaukti įstaigoje veikia baseinas, kurį aktyviai lanko visų grupių vaikai. Veiklas baseine organizuoja plaukimo instruktorė. Kūno kultūros užsiėmimus vaikams veda neformaliojo ugdymo fiziniam lavinimui pedagogas.

Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedė.

Muzikinių bei meninių žinių vaikams teikia meninio ugdymo pedagogė.

Psichologinę pagalbą šeimai teikia bei konsultuoja tėvus psichologė. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių integruotis grupėje padeda mokytojo padėjėjas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms vaikais rūpintis padeda padėjėjos.

Maisto paruošimu nuolat rūpinasi virtuvės darbuotojos. Jų kokybę prižiūri dietistė. Taip pat, darželyje yra techninis personalas, kuris rūpinasi lopšelio – darželio aplinka, švara bei vaikų saugumu.

 

KONTAKTAI:
Lopšelis-darželis „Gilužis“

Vydūno g. 11A, Vilnius, LT-06208
Kodas 190028324 (ne PVM mokėtojas)
Tel. nr. (8-5) 230 7630; (8-5) 240 6172
el. p. rastine@giluzis.vilnius.lm.lt;
Darbo laikas: 06.30 – 18.30 val.

BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“