Įstaigoje dirba 38 kvalifikuoti pedagogai ir pagalbos švietimui specialistai:

 • 8 priešmokyklinio ugdymo pedagogai;
 • 24 ikimokyklinio ugdymo pedagogai;
 • logopedas;
 • plaukimo instruktorius;
 • meninio ugdymo pedagogas;
 • psichologas;
 • 2 neformaliojo ugdymo fiziniam lavinimui pedagogai.

Darbuotojų kvalifikacija:

 • 13 pedagogams suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija;
 • 14 pedagogų suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;
 • 20 pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Įstaigoje taip pat dirba:

 • 16 pedagogo padėjėjų;
 • sekretorius;
 • sandėlininkas;
 • skalbėjas;
 • valytojos;
 • dietistas;
 • visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
 • pastatų priežiūros darbininkai;
 • kiemsargis;
 • virėjos;
 • naktiniai sargai.