Įstaigoje dirba 35 kvalifikuoti pedagogai:

 • 8 priešmokyklinio ugdymo pedagogai;
 • 27 ikimokyklinio ugdymo pedagogai;
 • logopedė;
 • plaukimo instruktorė;
 • meninio ugdymo pedagogė;
 • psichologė;
 • neformaliojo ugdymo fiziniam lavinimui pedagogas.

Darbuotojų kvalifikacija:

 • 11 pedagogams suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija;
 • 15 pedagogų suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;
 • 16 pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Įstaigoje taip pat dirba:

 • 16 pedagogo padėjėjų;
 • sekretorė;
 • sandėlininkė;
 • skalbėja;
 • valytojos;
 • dietistė;
 • visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
 • pastatų priežiūros darbininkai;
 • kiemsargis;
 • virėjos;
 • naktiniai sargai.