Vaikų maitinimas Vilniaus lopšelyje-darželyje “Gilužis” organizuojamas, remiantis pavyzdiniu ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigos 15 dienų perspektyviniu valgiaraščiu, patvirtintu Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019 m. balandžio 23 d. valgiaraščio vertinimo pažymą Nr. VVVP-950 

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis