TĖVŲ DĖMESIUI!

Džiaugiamės galėdami pakviesti visus Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ ugdytinių tėvus į nemokamus nuotolinius mokymus ir konsultaciją temomis:

1. „Ekranų nauda, žala ir ribos vaikams“. Lekt. Indrė Neimantė (vasario 28 d. 12:00-13:30 val.);

2. „Vaikų žaidimai ir žaislai. Kokią įtaką vaiko raidai turi per didelis kiekis žaislų?“. Lekt. Indrė Neimantė (kovo 21 d. 12:00-13:30 val.);

3. „Spec. ugdymosi poreikių turinčių vaikų apžvalga: ką daryti mokytojui, specialistams ir tėvams?“. Lekt. Gabrielė Tervidytė-Arandi (balandžio 2 d. 13:00-14:30 val.);

4. „Kaip žinoti, ar mano vaikui jau bėda ar dar išaugs?“. Lekt. Gabrielė Tervidytė-Arandi (balandžio 16 d. 12:00-13:30 val.);

5. konsultacija tėvams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Lekt. Gabrielė Tervidytė-Arandi (balandžio 30 d. 12:00-13:30 val.).

Detalesnę informaciją apie tai, kaip galite prisijungti prie šių mokymų ir konsultacijos, išsiuntėme Eliis pranešimu (grupių mokytojos informacija papildomai pasidalino ir uždarose FB grupėse).

MIELI TĖVELIAI,
primename, jog šaltuoju metų laiku vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką jų sveikatai:
– aplinkos oro užterštumas viršija nustatytas normas;
– oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 12 ℃;
– oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8 ℃, o vėjo greitis didesnis kaip 2 m/sek.
Kaip pasirūpinti vaiku, esant šaltoms oro sąlygoms? Kaip nustatyti, ar vaikui šalta? Atsakymus į šiuos klausimus rasite Visuomenės sveikatos biuro specialistų parengtame informaciniame pranešime: ugdymo įstaigos veikla esant šalčiui
 
SVARBU

Prasidėjus rudens sezonui, padaugėjo įvairiausių susirgimų, tarp jų ir COVID-19 ligos atvejų. Siekiant suvaldyti ligos plitimą ir saugoti vieniems kitus, kviečiame iš ugdymo įstaigos atsiimti savikontrolės greitųjų antigeno testus  iš seilių (toliau – GAT) skirtus kiekvienam lopšelio-darželio “Gilužis” vaikui.

Siekiant testavimą atlikti tinkamai bei, kad procesas būtų dar aiškesnis dalinamės išsamiomis GAT naudojimosi instrukcijomis (žr. „Instrukcija GAT iš seilių“) bei vaizdo įrašu – nuoroda: https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms-tyrimas-is-seiliu/#hfaq-post-0

Saugant save ir kitus svarbu prisiminti ir laikytis pagrindinių profilaktikos priemonių (tinkamos rankų higienos, reguliaraus patalpų vėdinimo, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo laikymosi), o jaučiantiems COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingus simptomus, atlikti testą ligos nustatymui.Detalesnę informaciją apie COVID-19 profilaktikos priemones rasite „COVID-19 ligos rekomendacijos”.

Daugiau informacijos apie testų dalinimą ir COVID-19 ligos valdymą rasti galite Sveikatos apsaugos ministerijos naujienose, nuoroda: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/visuomenes-sveikatos-biurai-salies-ugdymo-istaigoms-ir-bendruomenems-dalins-covid-19-savikontroles-testus

PRIEDAI:

VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu. Šis Aprašas taikomas visoms Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

DOKUMENTŲ FORMOS

Sąskaitos už vaiko išlaikymą darželyje
Išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu turite pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį į tai, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Jūs prisijungsite prie sistemos ir pažymėsite varnelę skiltyje Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos.

Pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prisijunkite https://svietimas.vilnius.lt/ puslapyje ir patikrinkite ar Jūsų nurodyti kontaktiniai el. pašto adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, juos atnaujinti galite: Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Mokestinę informaciją taip pat galite rasite prisijungę prie https://svietimas.vilnius.lt/ per elektroninius valdžios vartus.

Iškilus sunkumams kreipkitės į lopšelio-darželio „Gilužis“ administraciją, kvituką galėsime atspausdinti.

Mokestis už praėjusio mėnesio paslaugas turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokėjimo kvito pavyzdį ir pastabas rasite čia: Mokėjimo kvito pavyzdys ir pastabos

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI