MIELI TĖVELIAI,

prasidėjus rudens sezonui, padaugėjo įvairiausių susirgimų, tarp jų ir COVID-19 ligos atvejų. Siekiant suvaldyti ligos plitimą ir saugoti vieniems kitus, kviečiame iš ugdymo įstaigos atsiimti 5 savikontrolės greitųjų antigeno testus  iš seilių (toliau – GAT) skirtus kiekvienam lopšelio-darželio “Gilužis” vaikui.

Siekiant testavimą atlikti tinkamai bei, kad procesas būtų dar aiškesnis dalinamės išsamiomis GAT naudojimosi instrukcijomis (žr. „Instrukcija GAT iš seilių“) bei vaizdo įrašu – nuoroda: https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms-tyrimas-is-seiliu/#hfaq-post-0

Saugant save ir kitus svarbu prisiminti ir laikytis pagrindinių profilaktikos priemonių (tinkamos rankų higienos, reguliaraus patalpų vėdinimo, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo laikymosi), o jaučiantiems COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingus simptomus, atlikti testą ligos nustatymui.Detalesnę informaciją apie COVID-19 profilaktikos priemones rasite „COVID-19 ligos rekomendacijos”.

Daugiau informacijos apie testų dalinimą ir COVID-19 ligos valdymą rasti galite Sveikatos apsaugos ministerijos naujienose, nuoroda: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/visuomenes-sveikatos-biurai-salies-ugdymo-istaigoms-ir-bendruomenems-dalins-covid-19-savikontroles-testus

PRIEDAI:

VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu. Šis Aprašas taikomas visoms Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Sąskaitos už vaiko išlaikymą darželyje
Išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu turite pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį į tai, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Jūs prisijungsite prie sistemos ir pažymėsite varnelę skiltyje Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos.

Pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prisijunkite https://svietimas.vilnius.lt/ puslapyje ir patikrinkite ar Jūsų nurodyti kontaktiniai el. pašto adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, juos atnaujinti galite: Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Mokestinę informaciją taip pat galite rasite prisijungę prie https://svietimas.vilnius.lt/ per elektroninius valdžios vartus.

Iškilus sunkumams kreipkitės į lopšelio-darželio „Gilužis“ administraciją, kvituką galėsime atspausdinti.

Mokestis už praėjusio mėnesio paslaugas turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokėjimo kvito pavyzdį ir pastabas rasite čia: Mokėjimo kvito pavyzdys ir pastabos

DOKUMENTŲ FORMOS

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI