Naujienos

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,

Kame nuo amžių tėvai gyveno:

Čia tavo kūnas sau maistą semia,

Čia irgi dvasiai atrasi peno.

(Ištrauka iš Maironio eilių)

Didžiuojamės savo vaikais, kurie Vasario 16–osios minėjime prisiminė šaliai lemtingus istorinius įvykius, pasidalino mintimis, kodėl verta didžiuotis savo kilme, garbinga savo tautos praeitimi, lietuviško žodžio, kalbos išsaugojimu.

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. Švęskite Laisvę su šypsena veide ir savo širdyje!