Naujienos

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ aplinkoje vaikas kaupia socialinę patirtį, sprendžia iškylančias problemas, formuoja savo kompetencijas. 

Kviečiame detaliau susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ vidaus ir išorės aplinkomis.

Darželio vidaus ir išorės aplinkos