Naujienos

2022-12-07 vyks konkursas į Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktoriaus pareigas.

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Danutė Šapalienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Rita Brazauskienė – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus lopšelio-darželio „Puriena“ direktorė;

Ivona Zadranovičienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ tėvų atstovė;

Aušra Baublytė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ pedagogų atstovė;

Indrė Sandell – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams (ugdytiniams);

Rasita Gylienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktorė;

Asta Ramanauskienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ profesinės sąjungos atstovė (pretendentų atrankos komisijos posėdyje dalyvauja stebėtojo teisėmis).