Naujienos

Mieli tėveliai!

Šiuo sudėtingu laikotarpiu, Jūs galite prisijungę prie VMI puslapio https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai, pervesti lopšeliui-darželiui ,,Gilužis’’ 1,2% GMP lėšų paramą.

Lopšelio-darželio ,,Gilužis‘‘ kodas 190028324

Mes tikimės, kad Jūs kaip ir pernai paremsite lopšelį – darželį ,,Gilužis‘‘ šiomis lėšomis.

2019 m. surinkta 2% GPM lėšų – 6386,22 € Šios lėšos yra apskaitytos ir bus skiriamos lopšelio-darželio ,,Gilužis‘‘ vaikučių gerbūviui užtikrinti – darželio vartelių kortelių sistemai įdiegti.

2020 m. surinkta 2 % GPM lėšų – 4737,51 €, kurias planuojama panaudoti plytelių keitimui aplink darželį.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

 Direktorė