Naujienos

Remiantis 2022 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-1436 

“DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO”

informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. keičiasi mokesčio už darželį tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1436