Naujienos

Kviečiame dalyvauti Vilniaus lopšelio-darželio “Gilužis” organizuojamame respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų projekte „Ledo paveikslai“ Ledo paveikslai nuostatai.