Naujienos

Kviečiame dalyvauti šalies ikimokyklinio ugdymo nuotraukų parodoje “KITOKIA KAUKĖ” 

Kitokia kaukė nuostatai

Parodos tikslas – teigiamomis emocijomis ir kūrybine raiška atspindėti pandemijos COVID-19 laikotarpį nuotraukose.

Uždaviniai:

1. stiprinti ir plėsti bendravimą ir bendradarbiavimą su šalies ikimokyklinių įstaigų bendruomenėmis;

2. kuriant kaukes iš gamtinių medžiagų, priminti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams apie burną ir nosį dengiančiu priemonių, apsauginių kaukių, svarbą;

3. skatinti domėtis gamtinėmis medžiagomis, pajusti pažinimo ir kūrybos džiaugsmą sudėtingu pandemijos COVID-19 laikotarpiu, įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus.

Parodą inicijuoja: Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ pedagogė metodininkė Regina Čapskienė, pedagogė metodininkė Daiva Naudužaitė.